.

Ručné umývanie riadu

Slovenskú kuchyňu charakterizujú nielen tradičné receptúry a výborné jedlá, ale tiež čistota a poriadok. Umývanie riadu je jednou z činností, ktoré majú zabezpečiť zdraviu nezávadné prostredie v kuchyni. Riady môžeme umývať osvedčeným spôsobom - ručne, alebo v strojoch na to určených - umývačkách, ktoré sa začínajú uplatňovať v našich domácnostiach. Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov umývania riadu sa dozviete v článku: umývačka riadu versus ručné umývanie riadu. Ručné umývanie riadu je minimálne trojstupňový proces: umývanie, opláchnutie a sušenie, ktorý môžeme rozšíriť o namáčanie a dezinfekciu.

» Slovenská kuchyňa » Kuchyňa » Ručné umývanie riadu

Ručné umývanie riadu
Ručné umývanie riadu

Takmer každý doma umýva riady, ale nie každý pozná správny postup. Riady nestačí len umyť, opláchnuť a osušiť, dôležitá je aj dezinfekcia, aby riady nekontaminovali ďalšie jedlo, s ktorým prídu do styku. Používame umývanie v teplej vode pri správnej teplote, správnu koncentráciu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Ak nie je dezinfekcia vykonaná správne, môže dôjsť ku krížovej kontaminácii riadov. Zásady a postupy umývania riadu boli vypracované pre veľké stravovacie zariadenia ako podnikové a školské jedálne, reštaurácie a podobne, kde sú hygienické predpisy na ochranu zdravia zvlášť dôležité. Využívať tieto priemyselné poznatky aj v domácnostiach je praktické a užitočné. Ručné umývanie riadu má nasledovné fázy:

 • Mechanické čistenie - odstraňovanie zvyškov jedla
 • Namáčanie a hrubé oplachovanie
 • Ručné umývanie riadu čistiacimi prostriedkami
 • Oplachovanie od saponátov
 • Dezinfekcia chémiou alebo teplom
 • Sušenie

Ručné umývanie riadu v troch vodách

Ručné umývanie riadu procesy
Ručné umývanie riadu procesy a teploty

Väčšina postupov a noriem navrhuje ručné umývanie riadu v troch vodách (viď obrázok). Na umývanie riadu používame zásadne pitnú vodu a teplú (horúcu) vodu vyrobenú z pitnej vody plus čistiace prostriedky (saponáty, sóda, ocot ...), rôzne čistiace predmety (kefky, hubky, drátky, handry).

1. Mechanické čistenie - odstraňovanie zvyškov jedla zberné miesto (na obr. vľavo) slúži na zhromažďovanie špinavých riadov a mechanické čistenie, odstraňovanie zbytkov jedla. Tieto zbytky zbierame do špeciálnych nádob, alebo likvidujeme vo výlevkách (v domácnostiach likvidujeme v toalete). Vo väčších stravovacích prevádzkach sa nazbiera také množstvo odpadkov z jedál, že sa oplatí zhromažďovať ich a využívať napríklad na účely kŕmenia zvierat (ošípaných). Veľká časť z týchto odpadkov môže byť likvidovaná kompostovaním. Návod, ako riešiť domáce kompostovanie inšpiruje mnohé gazdinky k založeniu kompostoviska, alebo chovu vlastných dážďoviek.

2. Namáčanie a hrubé oplachovanie od zvyškov jedla mechanicky očistené taniere vkladáme do prvého umývadla s vodou, ktorej teplota sa odporúča okolo 40°C. Čím je voda teplejšia tým je rozpúšťanie a odmasťovanie lepšie. Potrebné je však brať zreteľ na ruky, aby voda príliš nepálila. Odmáčanie a hrubé umývanie podporíme vhodnými saponátmi. Tu máme priestor na úvahy o ekológii. Volíme čistiace prostriedky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Dávkovanie čistiacich prostriedkov prispôsobíme druhu a množstvu nečistôt. V tejto fáze musíme riešiť najmä odstránenie tukov, na ktoré dobre pôsobia peniace saponáty. Na mechanické otieranie znečistených plôch používame umývacie kefy, hrubšie umývacie hubky, pre obzvlášť znečistené povrchy abrazívne látky (hrubozrnnú soľ, piesok, popol, drátky).

3. Ručné umývanie riadu čistiacimi prostriedkami táto fáza sa často zlučuje s fázou predchádzajúcou. Záleží, ako znečistené riady, aké množstvá, koľko rôznych druhov riadu (sklo, ... panvice) máme umyť. Preto, ak umývame veľa riadov, môžeme si umývanie rozdeliť na dve etapy. Začíname s menej znečistenými kusmi ako poháre, ktoré vstupujú do procesu až tu v tretej fáze. Poháre nemusíme čistiť mechanicky, ani ich odmáčať. Ostatné kusy riadov, ktoré prešli predchádzajúcimi dvoma fázami sa v tejto dokonale umyjú v 40°C teplej vode s jemnejšími saponátmi než v predchádzajúcom umývaní. Na umývanie používame jemné umývacie hubky a handričky v kombinácii s peniacimi čistiacimi prostriedkami. Pri častom umývaní je potrebné dbať na ochranu rúk, používame rukavice na umývanie, alebo ochranné látky v čistiacich prípravkoch.

4. Oplachovanie od saponátov umytý riad opláchneme od použitých saponátov a čistiacich prostriedkov. Dôležité je udržiavať oplachovaciu vodu čistú. Po opláchnutí viacerých kusov riadu v stojatej vode sa táto začne postupne znečisťovať, zvyšuje sa koncentrácia oplachovaných chemikálií, preto treba túto vodu často vymieňať. Z tohoto dôvodu na oplachovanie lepšie vyhovuje tečúca voda. Prúd vody omyje riady od chemikálií takmer bezo zbytku. Aby sa v tejto fáze neplytvalo vodou, používame perlátory a sprchovacie koncovky, ktorými je možné usporiť významné množstvá vody a zabezpečiť, aby zostal riad chemicky nezávadný.

5. Dezinfekcia chémiou alebo teplom opláchnutý, čistý riad v záverečnej fáze umývania dezinfikujeme. Dezinfekcia značí ničenie choroboplodných organizmov. V domácnosti túto etapu môžeme spojiť s predchádzajúcou (oplachovanie v horúcej vode). Vo veľkých prevádzkach a tiež u niektorých programov umývacích liniek sa používa tepelná alebo chemická dezinfekcia riadu pomocou niektorých z nasledovných spôsobov: horúca para, vriaca voda, ionizátory, ultrazvuk, žiarenie, sušenie, dezinfekčné chemické látky. Je potrebné zvoliť vhodný spôsob s prihliadaním na účinnosť voči bakteriálnym vplyvom na naše zdravie, ale tiež na životné prostredie. Práve chemikálie sú najdiskutovanejším článkom v umývaní riadu, podobne je tomu pri praní prádla a iných domácich prácach. Ich obmedzením v malom (v domácnosti) môžeme dosiahnuť veľké spoločné úspechy pri ochrane prírody.

6. Sušenie riadu po umytí, opláchnutí a prípadnej dezinfekcii chémiou či teplom, nastupuje sušenie riadu. Sušenie je taktiež dezinfekciou. Nežiadúce baktérie žijúce vo vlhku, na suchu hynú. Mokré riady necháme vysušiť na vzduchu v sušičoch riadu, alebo ich pokladáme na čistú savú utierku, ktorá vysaje vodu omnoho rýchlejšie a suché plochy ostanú bez fľakov po vode. Utieranie do utierky sa považuje za nehygienické. Záleží však na tom v akej čistote udržiavame utierky. Ak potrebujeme vyleštiť napríklad sklenené poháre a použijeme úplne čistú utierku, ktorú po použití dáme do prania, určite si riad nekontaminujeme, ako je moderné dnes tvrdiť. Za nehygienické môžeme považovať utierky, ktoré používame opakovane. Navlhnuté a vysušené, opäť navlhnuté a vysušené a tak dokola počas viacerých dní až týždňov sa rozhodne neodporúča. Utieranie do niekoľko týždňovej utierky môže riad znečistiť viac, než je únosné.

Umývanie príslušenstva

Súčasťou umývania riadov je tiež udržiavanie príslušenstva v čistote. Preto po umytí riadu umývame aj drez, výlevku, hubky, pracovné dosky, stoly, kefy a handričky, ktoré vyperieme a dôkladne vysušíme. Ich stav kontrolujeme a keď hubka alebo savá handrička začne byť cítiť, alebo vidieť na nej farebnú zmenu, vymeníme ju za novú. Handričky, hubky a utierky považujeme za spotrebný materiál, ktorým máme riady čistiť a nie znečisťovať. Textilné utierky použijeme a následne vysušíme najviac tri až päť krát. Potom ich vyradíme do prania. Vypraté (vyvarené) textilné utierky pred použitím vyžehlíme. Žehlenie dezinfikuje.

Utierky si nezamieňajme s ručníkmi. V kuchyni používajme viacero utierok, odlíšme ich farebne. Aj technické predpisy oddeľujú farebne čistiace potreby - zelená na riady, modrá na stoly a steny, červená na podlahy. Podobné a ešte dôslednejšie rozdelenie môžeme využívať v domácnosti. Napríklad biela utierka na sklo, zelená na keramiku, modrá na kov. Červenú farbu môže mať ručník na ruky. Často využijeme ešte ďalšiu textilnú utierku na utieranie ovocia a zeleniny, ktoré pred jedením opláchneme pod vodovodom a utrieme do utierky určenej na ovocie.

Ekológia

Pri umývaní riadu vystačíme s bežnými látkami, ktoré by mala držať každá slovenská kuchyňa: soľ, sóda, ocot, citrónová šťava. Dobré účinky na pripáleniny, škvrny od čaju a kávy, farebné fľaky na riade, nepríjemné pachy z rýb, cesnaku a podobne. Rozšírený sortiment: piesok, popol, coca-cola, klinčeky.

Ručné umývanie riadu a zdravie

Rukavice na umývanie riadu sa hodia ako ochrana rúk pred chemikáliami, horúcou vodou a špinou, ktorú je potrebné čistiť. Existuje mnoho typov rukavíc na umývanie riadu v domácnosti. Najlepšie sú tie, ktoré sú dostatočne odolné, zároveň dostatočne jemné že umožnia efektívne plniť úlohy a poskytujú potrebné pohodlie. Dobré rukavice sú dostatočne dlhé, aby sme sa pohodlne pohybovali aj v hlbokej vode. Mäkké, aby sme mali v rukách potrebný cit. Protišmykové prsty, aby sa ani hladké povrchy nešmýkali. Vykazujú odolnosť voči horúčave. Ruku na srdce, koľkí túto pomôcku ignorujeme.

Dlho dokáže naša pokožka vplyvom vodovodnej vody a saponátov odolávať. Keď už túto schopnosť stratí, umývanie riadu sa nám poriadne sťaží. Možno až natoľko, že siahneme po umývačke riadu. Napriek tvrdeniam rôznych výrobcov "šetrných" saponátov o jemnosti k našej pokožke, si ruky po umývaní opláchneme a ošetríme. Napríklad olivovým olejom, alebo iným obľúbeným krémom na ruky. Kto sa venuje umývaniu riadu vo veľkom, alebo sa stretáva pri svojej práci s chlórom (savo a iné prostriedky), mal by dbať nielen o svoje ruky, ale aj o svoje dýchacie cesty, oči a ďalšie orgány, ktoré sú vystavené nadmernej záťaži týchto chemikálií.

Umývanie riadu v tečúcej vode

Umývanie riadu v tečúcej vode je najpohodlnejšie, ale na spotrebu vody najnáročnejšie. Tečúcu vodu v tomto prípade používame na všetky úkony - odmáčanie, umývanie aj oplachovanie riadu. Aby sme šetrili vodu, zvolíme slabý prúd horúcej vody, v ktorom namáčame jednotlivé kusy riadu, ktoré sme pred tým mechanicky zbavili hrubých nečistôt (zbytkov jedla). Tieto zbytky zlikvidujeme v toalete. Pri dostatočnom cviku s umývaním v tečúcej vode dokážeme šetriť vodu tak dokonale, že neprekročíme spotrebu pri umývaní v uzavretom dreze ba ešte lepšie. Dosiahneme spotrebu, ktorú dosahujú umývačky riadu.

Dávkovanie saponátov robíme pri tejto technike kvapnutím kvapky saponátu na umývaciu hubku. Kým hubka pení umývame, keď prestane peniť, kvapneme ďalšiu kvapku. Takto sa dá aj používanie saponátov udržať v rozumnej spotrebe. Umývanie riadu pod tečúcou vodou môže byť dostačujúce a často rovnako efektívne ako iné spôsoby. Chce to iba dostatočný cvik a cit a čistota riadu je OK. A aby sme z tej čistoty úplne nezblbli, prinášame trocha uvoľnenia k tejto téme:

Hygienická hypotéza

Viaceré štúdie potvrdzujú, že domácnosti s deťmi, ktoré využívajú menej dôkladné ručné umývanie riadu majú nižší výskyt detských alergií, než prísne sterilné domácnosti využívajúce umývačky riadu. To znamená, že istý stupeň bakteriálnej prítomnosti najmä v detskom veku pravdepodobne stimuluje imunitný systém a ten sa stáva tolerantnejším. Tento paradox sa v odborných kruhoch nazýva hygienická hypotéza, ktorú potvrdzuje aj používanie fermentovaných potravín ako aj potravín nakúpených priamo z fariem od pestovateľov. Hygienická hypotéza naznačuje, že prílišná čistota môže spôsobovať zdravotné problémy.

Iné štúdie naznačujú, že kde končia infekcie, začínajú autoimunitné ochorenia. Každý sám musí zvážiť tieto poznatky a rozhodnúť sa, či budeme úpenlivo čistotní až sterilní a spôsobíme oslabenie odolnosti nášho organizmu, alebo mu umožníme kontakt s primerane "nečistým" (prirodzeným) prostredím, v ktorom si udržiava prirodzenú odolnosť a zdravie. Asi aj v oblasti čistoty platí zlatá stredná cesta. Čo to konkrétne znamená, si musí každý objaviť pre seba sám.

 

Na zdravie a dobrú chuť praje
redaktorka Valika Vansová,
Slovenská kuchyňa,

domov blogu - Slovenská kuchyňa
tradičné slovenské špeciality a recepty

6 komentárov:

 1. Ručne stručne10:08:00

  Lesklý riad dosiahnete aj pri ručnom umývaní, použite odkvapkávač. V ňom je riad uložený tak, aby voda stekala. Príbory sa ukladajú do samostatnej priehradky a vždy rukoväťou dole, taniere do zarážok na odkvapkávači. Umytý riad tak schne hygienicky na vzduchu a neostávajú na ňom žiadne šmuhy.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Gabina10:09:00

  Za ten čas si stihnem urobiť nechty a ušetrím za kozmetičku...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Kameňák10:19:00

   Ma napadol jeden korenistý:
   "Príde manžel z roboty domov a zahľadí sa s odporom na svoju manželku:
   Bože, ty si taká škaredá! Tu máš 10 tisíc a choď na plastiku!
   Manželka poslušne odíde na kliniku. V ordinácii jej chirurg hovorí:
   Viete čo pani zlatá, vám už ani plastická operácia nepomôže! Ale tu hneď za rohom predávajú plynové masky, choďte si jednu kúpiť.
   Žena sa vráti domov a v plynovej maske čaká na manžela. Ten si ju prezrie a krútiac hlavou povie:
   Si úplne blbá?! Ti dám 10 tisíc a ty si necháš iba vytrhať obočie?

   Odstrániť
  2. Gabina10:45:00

   Jasné, všetci ste hrdinovia, keď sa treba predvádzať na nete, ale keď sa vám po dome premáva neupravená žena, hneď sa obzeráte po mladých pipenkách.

   Odstrániť
 3. Šetrič času10:32:00

  Že šetrí čas - zapneš a ideš. Lenže často sa musíš vrátiť a umyť všetko ešte raz, alebo ručne ak sa umývačka zblázni. Šetrí čas, načo? Aby sme sedeli či ležali o niečo dlhšie? v časoch, kedy je pohybu tak málo a my sa máme hýbať ešte menej? Žena ušetrí čas pri praní, pri umývaní, aby mohla odovzdať viac v práci? No to určite vyhovuje ekonomike a zamestnávateľovi, ale rodine a jej samotnej? Ušetrí čas pri umývaní, aby musela ísť do fitka, lebo sa jej akosi zaobľujú isté spodné a stredné partie?
  Zhrniem to tvrdením, že aj tak žiaden čas neušetríme. Čas sa ušetriť totiž nedá. Dá sa nerobiť neobľúbené činnosti, to áno. Umývanie riadu je mnohým ženám proti vôli. Šetrenie času býva hlavným argumentom marketérov, propagujúcich všetky tie moderné hračičky, často až nezmysly. A my ich všetky musíme mať?!

  Veď už ani nemusíme chodiť, máme autá. Nemusíme šliapať na zasnežené svahy, máme lanovky. Nemusíme stáť, máme stoličky. Nemusíme chodiť na prechádzky, máme rotopedy. Nemusíme prať, máme pračky. Nemusíme chodiť medzi ľudí, máme televíziu a sociálne siete. Nemusíme umývať riad, máme umývačky. Nemusíme rúbať stromy, máme harvestory. Nemusíme sa holiť, máme depilátory. Nemusíme ...
  Možno nám univerzum (či Boh) odpovie: "už nemusíte ani žiť, už máte na všetko náhradu".

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný10:42:00

  Ak umývate riad pod tečúcou vodou, iste chápete, že dobu umývania treba čo najviac skrátiť. To docielime odmáčaním silne zašpineného riadu vo vode napustenej v umývadle, tým sa vyhneme zdĺhavému drhnutiu pod tečúcou vodou. V umývadle môžeme riad aj nahrubo omyť. Na oplach nám potom stačí minimum vody.

  OdpovedaťOdstrániť

bez nutnosti registrácie, http odkazy sa nezobrazia, iba po dohode s adminom