.

Pravda stojí za smrť

21.2.2018

Už je to pár rokov, od kedy nedošlo k predpovedanému koncu sveta. Žiadna apokalypsa v podobe zrážky s obrovským meteoritom, ani globálna potopa či obrovský výbuch sopky sa nekonali. Ľudstvo sa upokojilo a väčšina už na predpoveď zabudla. No nie všetci zahodili indiánske múdrosti za hlavu. Ostala hŕstka pátračov, ktorí sa pýtajú ďalej. Nedošlo náhodou k nesprávnej interpretácii? Vieme spoľahlivo určiť čo vlastne znamená koniec sveta? Čo je svet a čo je koniec? Neboli sme práve svedkami udalostí, ktoré sú také veľké a také významné, že nám len zatiaľ nedochádza, že toto je koniec sveta?

Koniec sveta, v ktorom ľuďom vládnu chamtiví politici, namiesto toho, aby im slúžili zodpovední správcovia. Koniec sveta, v ktorom kradnutie na najvyšších miestach v rozsahu, aký si ľudia ani nedokážu predstaviť, sa považuje za umenie možného? V ktorom pokoru, slušnosť, čestnosť pošliapava ctižiadosť, arogancia a klamstvo. Koniec sveta, v ktorom hlúposť prečúrala múdrosť, v ktorom peniaze nahradili šťastie, kde žiadostivosť chce suplovať morálnosť.

Koniec sveta nastáva, ak sa napríklad spoločenský systém dopracuje k vražde. Vraždou všetko končí. Nedá sa pokračovať, nedá sa rokovať, požadovať, poprosiť, nedá sa písať, nedá sa hľadať pravdu, nedá sa pochopiť, opraviť.. Nič. Vraždou končí svet.

Našťastie niet konca bez začiatku. On hľadal pravdu, pre ňu bol najmilším. Spojení láskou prekonali strach a vyzbrojení len slovom sa pustili do prerábky sveta. Veď na počiatku bolo slovo.. Nám všetkým priniesol dar, ktorého význam zatiaľ nechápeme.

Pravda stojí za smrť
Pravda stojí za smrť

Nové časy nechápu ani starí politici, ani starí právnici, ani starí obchodníci, ani starí politológovia, ani starí filozofi.. Len deti. Mládež, ktorá preberá svet, vidí jasne a čisto čo je špatné.

Ďakujeme.